BẢO VỆ VĂN PHÒNG, CƠ QUAN

– Bảo vệ trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc mọi tổ chức xã hội, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bán hàng.

– Bảo vệ và trông coi tài sản cho mọi khách hàng có nhu cầu.

– Bảo vệ tài sản, hàng hoá, tiền, kim loại quý… trên đường vận chuyển.

– Bảo vệ nhà ở tư gia.

– Trông giữ phương tiện: ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe đạp…