Tại sao nên chọn chúng tôi?

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín, chuyên nghiệp nhất Việt Nam.

Hoạt động từ năm
2007

Quy mô hoạt động hơn
1000
nhân viên 

  1. Hình ảnh mạnh mẽ thân thiện, hiện đại cho khách hàng
  2. Tác phong nhanh nhẹn, nghiệp vụ tinh thông
  3. Quyền lợi của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.
  4. Phí dịch vụ cạnh tranh hợp lý từ phổ thông đến cao cấp
  5. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm
  6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng DVBV theo tiêu chuẩn ISO 
  7. Hệ thống kiểm soát chất lượng liên tục 24h/7